تغییر در ارزیابی ریسک متقاضیان برای پرونده های مانیتوبا

براساس تصمیم وزارت مهاجرت استان مانیتوبا، متقاضیانی که در استان های دیگر کانادا اقوام نزدیک دارند، از این پس پرریسک تلقی نخواهند شد. پیش از این یکی از فاکتور های مهم در بررسی پرونده های متقاضیان وابستگی متقاضی به سایر استان های کانادا بود. برای مثال متقاضیانی که در استان ها و شهرهای دیگر کانادا اقوام نزدیک داشتند و یا سابقه کار و یا تحصیل و یا حتی دیدار در دیگر استان های کانادا را داشتند با ریسک بیشتری برای ریجکت شدن پرونده روبرو بودند.

 

جهت اقدام در برنامه کارآفرینی مانیتوبا متقاضیان باید شرایط زیر را دارا باشند:

  • دارای حداقل دارائی شخصی به میزان ۳۵۰،۰۰۰ دلار کانادا؛
  • دارای حداقل ۳ سال سابقه کسب و کار موفق یا ۳ سال سابقه مدیریت ارشد در یک سازمان یا کسب و کار؛
  • کسب حداقل ۶۰ امتیاز در سیستم امتیازبندی استان؛
  • سرمایه گذاری به میزان حداقل ۱۵۰،۰۰۰ دلار کانادا در یک کسب و کار جدید یا یک کسب و کار از پیش موجود در استان.

تحت این برنامه مهاجرتی، متقاضی باید مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ دلار کانادا به صورت وثیقه در اختیار دولت مانیتوبا قرار دهد. این وثیقه تنها در صورتی که متقاضی سرمایه گذاری لازم در استان را انجام دهد به او بازگردانده می شود.

لازم به ذکر است که بر خلاف دو استان بریتیش کلمبیا و ساسکاچوان، متقاضیان این برنامه مهاجرتی پس از قبولی اقامت دائم کانادا را دریافت می کنند.

پاسخ دهید