سرمایه گذاری کبک – بازگشایی مجدد از خرداد ۱۳۹۵

سرمایه گذاری کبک – بازگشایی مجدد از ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ بر اساس آخرین اعلام رسمی‌ وزارت مهاجرت کبک، برنامه اخذ مهاجر از طریق سرمایه‌گذاری استان کبک از تاریخ ۳۰ می ۲۰۱۶ (۱۰ خرداد ۱۳۹۵) مجددا بازگشایی خواهد شد. در طی‌ این دوره که تا ۲۸ فوریه ۲۰۱۷ (۱۰ اسفند ۱۳۹۵) ادامه خواهد داشت، تعداد ۱۹۰۰ […]