افزایش هزینه‌ی رسیدگی به پرونده‌های مهاجرتی

افزایش هزینه‌ی رسیدگی (Processing Fee) به پرونده‌های مهاجرتی کانادا از ۳۰ آوریل کانادا هزینه‌های مهاجرتی را برای دو سال آینده تنظیم می‌کند. اداره‌ی مهاجرت کانادا از پایان ماه آوریل هزینه‌ی رسیدگی به تقاضای اتباع خارجی برای دریافت کارت اقامت دائم کانادا را افزایش می‌دهد. مبلغی که اتباع خارجی می‌پردازند شامل هزینه‌های اداری، رسیدگی و خدمات […]