افزایش جمعیت کانادا به علت مهاجرت به این کشور

 

سر شماری نشان داده است که ۲/۳ ازافزایش جمعیت کانادا از سال ۲۰۱۱ تا به حال به مهاجرت مربوط می شده است.

 

اولین گزارش از سرشماری در سال ۲۰۱۶ نشان داده است که ۲/۳ از جمعیت رو به رشد کانادا بین سالهای ۲۰۱۱ و۲۰۱۶ به مهاجرت مربوط می شده است. هر ۵ سال آمار سرشماری تجدید می شود، به همین دلیل این آمار و ارقام، بسیار جدید و قابل توجه می باشند.از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶  جمعیت کانادا ۵% افزایش داشته است، در روز سرشماری ،۱۰ می ۲۰۱۶ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵) جمعیت این کشور ۳۵٫۱۵۱٫۷۲۸ نفر تخمین زده شده است.
کانادا در ۱۵ سال اخیر جزو ۷ کشور در حال رشد بوده است. این در حالی بوده است که آمار دریافت شده تا ماه اکتبر (مهر) اعلام نخواهد شد. اولین آمار اعلام شده نشان داده است که عامل اصلی رشد جمعیت در کانادا ، رشد اقتصادی بوده است. منطقه نانووات رشد جمعیت ۱۲٫۷ درصدی داشته است. آلبرتا هم با رشد جمعیت ۱۱٫۶ درصدی با فاصله نزدیکی از این استان در حال رشد می باشد. کلیه استان های غربی در مجموع رشد جمعیت بیشتر و سریع تری نسبت به استان های دیگر داشته اند. نیو برانسویک تنها استانی بوده است که کاهش زیادی در جمعیت خود داشته است. این کاهش جمعیت به زیر ۰٫۵ درصد هم رسیده است . البته این موضوع قابل توجه است که جمعیت منیتوبا ۵٫۸ درصد افزایش داشته است. این اولین بار است که در طول این ۸۰ سال  افزایش جمعیت منیتوبا بیشتر از میانگین افزایش جمعیت کل کانادا بوده است.

 

از آمار مهاجرت تا رشد جمعیت :

۱/۳ رشد جمعیت باقی مانده مربوط به رشد طبیعی جمعیت بر اساس تفاوت های بین تولد و مرگ می باشد. جدیدالورودان به کانادا تاثیر بیشتری درافزایش جمعیت دارند  تا جمعیت بومی کانادا و یا افرادی که قبلا در کانادا بوده اند.

از سال ۱۹۹۰ موضوع مهاجرت ،موضوع بسیار مهم و تاثیرگذاری در کانادا بوده است. از سال ۱۹۹۹ به بعد هر ساله  افزایش جمعیت رو به رشد بیشتر و بیشتر تحت تاثیر مهاجرت بوده تا عوامل طبیعی. شاخص آمار کانادا ، دفتر آمارملیتی کشور که آمار را اعلام می کند ، بیان می کند که : "اگر کنترل و ثابت نگه داشتن جمعیت مهاجران  نبود ، در این ۲۰ سال اخیر رشد جمعیت کانادا به صفر هم ممکن بود برسد."
بر اساس گزارشی از جلسه ای در کانادا ، در اکتبر ۲۰۱۶ اعلام شد که کانادا برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی و افزایش نیروی جوان ، تا سال ۲۰۳۰ باید ورود مهاجرین را به کشور افزایش و به حدود ۴۱۳۰۰۰ نفر جدید الورود در سال برساند. در همین گزارش این موضوع را نیز پر رنگ کردند، که سودی که ما  از رشد جمعیت از طریق رشد اقتصادی با نیروی جوان و کارآمد که مستقیما وارد نیروی کار می شوند و به جامعه کانادا هم کمک می کنند، می بریم بسیار چشمگیرتر و از هر عامل دیگر بیشتر خواهد بود. آنها همچنین پیش بینی کردند که تا سال ۲۰۵۰ تنها افزایش مهاجرت در این کشور ، جمعیت را افزایش خواهد داد.
به تازگی در ژانویه ۲۰۱۷، بر اساس گزارشی که از طرف دفتر مهاجرت ،پناهندگی و اقامت کانادا اعلام شده ،تا سال ۲۰۳۶ ۳۰ درصد جمعیت کانادا ، به جمعیت مهاجرین و مهاجرت های انجام شده در کانادا مربوط خواهد بود.
از آنجایی که درآینده قسمت اعظم جمعیت کشور را مهاجرین تشکیل می دهند ، ما این اطمینان را به شما می دهیم که اطلاعات مفید و با ارزشی را در مورد آمار و جمعیت کانادا در اختیار شما قرار دهیم.

پاسخ دهید