مهاجرت به کانادا – مروری بر سالی که گذشت

سال ۲۰۱۶ سالی بیاد ماندنی بود و ۲۰۱۷ اخبار بهتری برای افراد وخانواده هایی که قصد مهاجرت دارند، به همراه خواهد داشت.

برنامه های مهاجرتی کانادا به سه دسته گسترده اقتصادی (Economic Programs)، برنامه های خانوادگی (Family Class Programs) و برنامه های مرتبط با پناهندگان/بشردوستانه (Refugee/Humanitarian Programs) تقسیم می شوند.

در هر دسته سال ۲۰۱۶ به عنوان سالی استثنائی توصیف می شود. دولت لیبرال جدید، با فراهم آوری فرصت های جدید برای بهبود برنامه های مهاجرتی و با همکاری شرکای استانی، توانستند به گونه ای مدیریت کنند که تعداد وروردی ها را افزایش و زمان رسیدگی به پرونده ها کاهش یابد و به مردم این فرصت را بدهند تا رویای خود را برای آمدن به کانادا محقق کنند.

مسلماً در این میان جزیئات نحوه انجام این تحول است که اهمیت پیدا می کند و اینکه چطور دید مثبت کانادایی ها برای مهاجرت ایجاد شد، چه کسانی درگیر بودند، چه کسانی سود بردند و چرا؟

می خواهیم نگاهی به سالی که گذشت بیاندازیم.

 

ماه ژانویه:

با آغاز سال میلادی گذشته تنها ۲ ماه از آغاز به کار دولت جدید می گذشت. دراین میان John McCallum ، به عنوان وزیر جدید مهاجرت نامگذاری و انتخاب شد. یکی از اولین کارهای او برند گذاری و تعریف جدید تبعیت و مهاجرت به کانادا (CIC) بود که در واقع مجموعه وظایف سازمان مهاجرپذیری کانادا (IRCC) را بیان می کند.

در این زمان بود که سازمان مهاجرپذیری کانادا اساساً تمرکز خود را برروی قول انتخاباتی دولت، در مورد مستقر کردن ده ها هزار پناهنده ی سوری متمرکز کرد. این تلاش ستوده شد و موفقیت آمیز بود.

و اما برنامه خانوادگی، برنامه پدر/مادر، پدربزرگ/مادربزرگ (PGP)، به صورت گسترده محبوب شد و تعداد ۱۰۰۰۰ متقاضی از میان ۱۴۰۰۰ درخواست رسیده درطی سه روز، برای بررسی پذیرفته شدند.

همچنین در این میان، پیشرفت هایی هم در برنامه های اقتصادی وجود داشت. کبک آیتم های مورد نظرش جهت پذیرش افراد متقاضی ورود به کانادا ازطریق برنامه نیروی متخصص (Skilled Worker Program) را تسهیل و برنامه مدیریتی جدید آنلاین با نامQuebec  Mon Projet راه اندازی کرد.

استان آلبرتا (Alberta) ، مجدداً پذیرش درخواست های جدید، تحت برنامه استانی آلبرتا را آغاز کرد و برنامه استانی ساسکاچوان، در تمامی دسته ها بازگشایی شد. که ظرفیت در برخی دسته ها در طی چند روز، تکمیل شد. به علاوه دراین ماه سه بار گزینش کاندیدا از طریق سیستم اکسپرس اینتری  انجام شد و در مجموع ۴۴۴۹ دعوت نامه (ITA) به تنهایی در ماه ژانویه صادر شد.

 

ماه فوریه:

سال ۲۰۱۶ سالی بود که در آن برنامه های استانی (PNP)، بسیار فعال تر از قبل شدند. در این ماه بریتیش کلمبیا (BC) سیستمی تحت عنوان SIRS راه اندازی کرد. این سیستم، سیستمی جدید برای رتبه بندی و انتخاب نیروی کار و فارغ التحصیلان بین المللی از طریق برنامه استانی بریتیش کلمبیا (BC PNP) است.

در این ماه سیستم اکسپرس اینتری فدرال، به دعوت کاندیدها جهت اقدام برای اقامت دائم ادامه داد. پایین ترین حد CRS موجود در ماه فوریه، ۴۵۳ بود.

 

 برنامه های استانی یا PNPs (Provincial Nominee Program): 

برنامه های گزینشی استانی به استان های کانادا امکان انتخاب کاندید از میان کسانی که آرزوی مهاجرت به کانادا و اقامت در یک استان به خصوص رادارند، میدهد.

هریک از استان های کانادا (به جز استان کبک که دارای سیستم انتخاباتی متفاوتی است) و دو ناحیه از سه ناحیه کانادا دارای برنامه های گزینشی مخصوص به خود هستند. استان ها و ناحیه های شرکت کننده در این برنامه، توافق نامه هایی با سازمان مهاجرپذیری کانادا (CIC) امضاء می کنند که به آنها اجازه انتخاب مهاجرانی را میدهد که مهارت های آنها متناسب با نیازهای استانی/ ناحیه ای است.

فرمانداران استانی و ناحیه ای از این برنامه ها استفاده میکنند تا بتوانند به صورت موثر و کاراتری پذیرای افراد تازه وارد و مهاجر به ناحیه خود باشند.

هر برنامه استانی در واقع متناسب با نیازهای به خصوص مربوط به استان و یا ناحیه می باشد تا بدین ترتیب افرادی انتخاب شوند که بتوانند در جامعه هدف مستقر شده و همکاری لازم را با جامعه داشته باشند.

از سال ۲۰۱۵، اکثر برنامه های استانی دارای حداقل یک برنامه مهاجرتی بودند که باسیستم انتخاباتی اکسپرس اینتری فدرال، سازمان یافته بودند. این برنامه ها به عنوان گزینش ارتقاء یاقته (Enhanced Nomination) شناخته شدند. 

 

برنامه استانی بریتیش کلومبیا (BC PNP):

سیستم SIRS، سیستم مدیریتی پویا بوده که به بریتیش کلومبیا امکان اولویت بندی کاندیدها برای گزینش استانی را میدهد.

این سیستم به وسیله ی برنامه استانی بریتیش کلمبیا، یکی از برنامه های گزینش استانی کانادا اداره میشود. از آن جایی که این سیستم، سیستمی امتیازی است کاندیدها بر اساس اطلاعاتی که در هنگام ثبت نام فراهم میکنند، امتیاز دریافت میکنند. این امتیاز تعیین خواهدکرد که آیا فرد متقاضی دعوت نامه اقدام برای گزینش ازبرنامه استانی بریتیش کلمبیا و از طریق برنامه های بریتیش کلمبیا اکسپرس اینتری دریافت خواهدکرد یا خیر!

 

برنامه استانی پایه و ارتقاء یافته (Base and Enhanced Provincial Nominations) :

از ابتدای ژانویه ۲۰۱۵ و راه اندازی سیستم گزینشی اکسپرس اینتری برای مهاجرت به کانادا، دو نوع برنامه استانی پایه (base) و و ارتقاء یافته (enhanced) تعریف شده است.

وظیفه و نقش استان های کانادا در سیاست مهاجرت به کانادا به طور قابل ملاحظه ای تغییر کرده است. مهم ترین اصلاحات در ارتباط با نحوه تنظیم بخشی از برنامه های استانی با سیستم اکسپرس اینتری فدرال است.

 

برنامه استانی ارتقاء یافته (Enhanced Nomination):

اکثر استان ها و ناحیه های کانادا هم اکنون قادر به گزینش تعداد مشخصی از کاندیدهای موجود در سیستم اکسپرس اینتری ، برای برطرف کردن نیازهای محلی و ناحیه ای بازار کار هستند.

این بخش از برنامه های استانی به نام برنامه های استانی ارتقاء یافته شناخته شده اند. کاندید های موجود در سیستم اکسپرس اینتری گزینش شده توسط استان مورد نظر، ۶۰۰ امتیاز (تحت سیستم جامع رتبه بندی CRS) از مجموع ۱۲۰۰ امتیاز امکان پذیر را دریافت میکنند. هنگامی که این امتیاز به امتیاز کاندیدا اضافه میشود، منجر به صدور دعوت نامه اقامت دائم برای کاندیدا در نوبت بعدی گزینش می شود.

 

برنامه استانی پایه (Base Nomination) :

استان ها و ناحیه ها همچنین قادر به گزینش کاندید ها تحت برنامه های معمول و پایه استانی خارج از سیستم اکسپرس اینتری هستند.  گزینش های استانی خارج از سیستم اکسپرس اینتری در معرض برنامه های استانی به خصوص و استانداردهای پردازشی هستند. و اما به فردی که موفق به دریافت گزینش پایه از یک استان  میشود، ۶۰۰ نمره تحت سیستم جامع رتبه بندی (CRS) تعلق نخواهد گرفت. افرادی که قصد مهاجرت به کانادا را دارند اما شرایط لازم ورود به سیستم اکسپرس اینتری را ندارند ممکن است در صورت داشتن شرایط لازم برای برنامه استانی به خصوص بتوانند درخواستی برای مهاجرت به کانادا از طریق برنامه استانی پایه بدهند.

برنامه های استانی پایه، فرصت های مهاجرتی را برای افرادی که شرایط لازم اکسپرس اینتری ندارند فراهم میکنند. کاندیدهایی که گزینش پایه دریافت میکنند درخواست هایشان خارج از سیستم اکسپرس اینتری پردازش می شوند.

مسیر از گزینش پایه موفقیت آمیز به سمت اقامت دائم، پروسه ای دو مرحله ای است. کاندید ها در ابتدا ضوابط لازم برای یک برنامه استانی را فراهم کرده سپس درخواست خود را داده و نهایتاً یک گواهی گزینشی دریافت میکنند. با داشتن این گواهی گزینشی، کاندید ها برای دولت فدرال اقدام کرده که نهایتاً سابقه امنیتی و پزشکی فرد قبل از دریافت اقامت دائم بررسی میشود.

 

ماه مارس:

دولت کانادا، برنامه طبقات مهاجرتی خود را با هدف جذب ۳۰۵۰۰۰ مهاجر تا بازه زمانی مشخصی ازسال منتشر کرد، که در این زمان، این عدد یک رکورد در تاریخ مدرن کانادا محسوب میشود. بیشتر از نصف افراد تازه وارد از طریق برنامه های اقتصادی خواهند آمد و این در حالی است که هدف، افزایش پذیرش افرادی است که از طریق برنامه خانواده و دسته پناهندگی/ انسان دوستانه به کانادا وارد میشوند.

MC Callum سفیر مهاجرت کانادا اعلام کرد که هدف دولت آوردن مهاجرانی است که می خواهند کانادای بهتری بسازند. همچنین دولت دراین ماه تعهداتی را مبنی بر پایین آوردن زمان رسیدگی به پرونده ها، حذف اقامت دائم شرطی برای همسران تحت پوشش، و تسهیل مسیر برای اقامت دائم دانشجویان بین المللی و فارغ التحصیلان در کانادا داشت.

 

دولت کانادا برنامه خود را در سال ۲۰۱۶ مبنی بر زدن رکورد پذیرش مهاجر اعلام کرد.

دولت لیبرال کانادا برای ورود ۳۰۵۰۰۰ مقیم (تبعه) دائم در سال ۲۰۱۶ میلادی برنامه ریزی کرد. این برنامه مهاجرتی بالاترین درصد مهاجران را در طی ده ها داشته و باافزایش در حدود هفت درصد نسبت به برنامه ۲۰۱۵ مواجه بوده است.

دولت جزئیاتی را در مورد برنامه طبقات مهاجرتی ۲۰۱۶ فراهم کرد که در تاریخ سه شنبه ۸ مارس منتشر شد. علی رغم آنکه بیشتر از نصف تازه واردان از طریق برنامه های مهاجرتی اقتصادی بودند، افزایش در تعداد مهاجران، اساساً ازطریق برنامه های حمایت از خانواده و استقرار پناهنده ها بود.

جذب حدود ۱۰۶۶۰۰ نفر از طریق برنامه های اقتصادی، به همراه اجازه ورود از طریق برنامه های دیگر به عنوان هدف محسوب شد و این در حالی است که این تعداد نفر، به صورت جزئی پایین تر از سال گذشته بود.

تعداد مهاجرانی که در سال ۲۰۱۶ پذیرفته شدند، حدودا ۲ برابر تعدادی است که در سال ۲۰۱۵ مد نظر دولت بود. John Mc Callum بیان داشت که دپارتمان او قصد سرعت دادن به زمان رسیدگی به پرونده های کلاس مهاجرت خانواده، مهاجرانی که از طریق اقتصادی و سرمایه گذاری اقدام میکنند و پناهنده ها را دارد و او می خواهد این کار را از طریق درس هایی که از آوردن ۲۵۰۰۰ پناهنده سوری به کانادا در طی ماه های اخیر آموخته است محقق کند.

 

حذف اقامت دائم شرطی برای همسران تحت پوشش:

وزیر کانادایی سازمان مهاجرپذیری کانادا (IRCC که قبلاً به عنوان CIC شناخته میشد)، John Mc Callum اظهار داشت دولت کانادا در نظر دارد تغییراتی را در طی چند ماه آینده اعلام کند که این تغییرات اقامت دائم به تمامی همسران تحت پوشش، به محض ورودشان به کانادا اهدا میکند.

این تغییرات، همچنین موجب حذف لایحه اقامت دائم شرطی برای افرادی خواهد شد که درزمان ارائه در خواست در یک ارتباط دوساله و یا کمتر با اسپانسرشان بوده و از او فرزندی نداشته باشند. این لایحه توسط دولت محافظه کار قبلی معرفی شده بود.

آقای Mc Callum در مصاحبه ای با The Hill Times ، روزنامه ای بر پایه حوادث و رویدادهای اتاوا (پایتخت کانادا) که پوشش دهنده ی سیاست های دولت فدرال است، بیان داشت: "هنگامی که همسران افراد مقیم کانادا، وارد کانادا میشوند، سریعاً به فردی با اقامت دائم تبدیل نمی شوند. پس از یک بازه زمانی دوساله، این افراد خواهند توانست اقامت دائم خود را دریافت کنند" .

"ماگفتیم در رویه کاری جدید، این سیاست ها خاتمه می یابد به گونه ای که این افراد در زمان ورودشان،  به مقیم دائم تبدیل میشوند."

در حال حاضر همسران افراد مقیم کانادا، به محض ورود به کانادا اقامت شرطی دریافت میکنند و بایستی تا دوسال صبر کنند تا وضعیتشان به اقامت دائم تبدیل شود. اگر در این میان رابطه بین زوجین قطع شود وضعیت اقامتی زوج تحت پوشش می تواند ابطال شود.

آقای Mc Callum عنوان کرد که "این امری غیر معمول است که رسیدگی به بسیاری از درخواست های مهاجرتی زوجین، تقریباً نزدیک به دو سال به طول می انجامد. و پس از آن هنگام رسیدن به کانادا بایستی دو سال دیگر صبر کنند تا وضعیتشان به اقامت دائم تبدیل شود". او گفت که این دپارتمان برروی برنامه هایی کار میکند که زمان رسیدگی به پرونده هارا کاهش دهند.

دولت لیبرال کانادا به دنبال راهکارهایی جهت تسهیل دریافت اقامت دائم برای دانشجویان بین المللی در کانادا، به محض اتمام تحصیلاتشان است.

پس از جلسه و صحبت با Mc Callum ، او بیان داشت که قصد دارد گفتگوهایی استانی – ناحیه ای برای ایجاد تغییر در سیستم مهاجرتی اکسپرس اینتری داشته باشد. این سیستم توسط دولت محافظه کار قبلی در ژانویه ۲۰۱۵ را ه اندازی شد. از زمان معرفی سیستم اکسپرس اینتری، مسیر برای دانشجویان بین المللی جهت مهاجرت به کانادا نامطمئن شد.

 

نا عادلانه بودن سیستم اکسپرس اینتری برای دانشجویان بین المللی :

آقای Mc Callum  بیان داشت، ما بایستی تلاش بیشتری برای جذب دانشجویان به منظور دریافت اقامت دائم به این کشور داشته باشیم. در سیستم اکسپرس اینتری با دانشجویان بین المللی ناعادلانه رفتار شده است. این قشر بهترین قشرجامعه بوده و قطعاً من به همراه همکاران استانی و ناحیه ای خود تلاش خواهیم کرد تا وضعیت اقامتی آنها را بهبود ببخشیم.

بنده، اعتقاد دارم که دانشجویان بین المللی در میان مستعد ترین مهاجران به کانادا هستند. در واقع آنها تحصیل کرده بوده و به زبان انگلیسی و فرانسه صحبت می کنند. این قشر جامعه در مورد کشور کانادا اطلاعات خوبی دارند پس بایستی در ابتدای لیست کسانی باشند که می خواهند به کانادا وارد شوند.

در سیستم اکسپرس اینتری ، کاندیدهای واجد شرایط درخواست خود (EOI)، جهت اقامت دائم کانادا را ثبت می کنند. سپس دولت کانادا از برخی افراد ثبت نام کرده در این سیستم، با در نظر گیری سیستم رتبه بندی دعوت می کند تا برای اقامت دائم اقدام کنند.

در حال حاضر، مقدارزیادی امتیاز- ۶۰۰ از مجموع ۱۲۰۰ – به افرادی تعلق می گیرد که دارای پیشنهاد کاری از یک کارفرمای کانادایی و یا تأییدیه از یک استان دارای گزینش استانی هستند.

برای آنکه یک پیشنهاد کاری برای ارائه در سیستم اکسپرس اینتری معتبر باشد، کارفرما بایستی یک LMIA مثبت دریافت کند. این LMIA اثبات می کند که هیچ شهروند کانادایی و یا مقیم دائم کشور کانادا وجود ندارد که آماده برای این کار و یا قصد و توانایی انجام کار مورد نظررا داشته باشد.

اززمان راه اندازی سیستم اکسپرس اینتری، این سیستم پیامدهایی برای دانشجویان بین الملل علاقه مند به ماندن در کانادا، پس از اتمام تحصیلاتشان درپی داشت. این دانشجویان تا قبل از سال ۲۰۱۵ از رویه ای برای دریافت اقامت دائم پیروی میکردند که در آن کار فرمایانشان، نیاز به دریافت LMIA نداشتند.

اکثر دانشجویان بین المللی که از یک موسسه تحصیلی کانادایی فارغ التحصیل میشوند، بعد از اتمام تحصیلشان دارای صلاحیت لازم برای دریافت اجازه کار بعد از تحصیل هستند. این اجازه کار می تواند برای حداکثر سه سال صادر شود.

 

ماه آوریل :

سازمان مهاجرپذیری کانادا، پس از گذشت مدت زمان طولانی، گزارش پایان سال اکسپرس اینتری را در ماه آوریل منتشر کرد.

در میان دیگر جزئیات بیان شده، مشخص شد که تعداد در حال افزایشی از کاندیدهای خارج از کانادا، جهت اقدام برای اقامت دائم دعوت شده اند. در طی نیمه دوم سال ۲۰۱۵ ، ۳۹% از کل کاندیدای دعوت شده، ازخارج از کانادا بودند که این رقم بیشتر از دو برابر نیمه اول سال است.

اونتاریو (Ontario) ، آلبرتا (Alberta) و بریتیش کلمبیا (British Columbia) به عنوان محبوب ترین استان ها شناسایی شدند. در عین حال آمار، نشان داد که نوا اسکوشا (Nova Scotia)، ساسکاچوان (Saskatchewan) و پرینس ادوارد آیلند (Prince Edwar Island (PEI)) هم بسیار محبوب بودند. حرکت هایی در جهت مهاجرت ازطریق سرمایه گذاری به کانادا، هنگامی که کبک، تاریخ بازگشایی هریک از دسته های مهاجرت سرمایه گذای را اعلام کرد، انجام شد که از محبوب ترین این برنامه ها، برنامه سرمایه گذاری کبک، کارآفرینی و خود اشتغالی بودند.

 

برنامه مهاجرتی سرمایه گذاری کبک:

برنامه سرمایه گذاری کبک یکی از محبوب ترین برنامه های سرمایه گذاری دنیا، در ماه مه ۲۰۱۶ بازگشایی شد. این برنامه مهاجرتی به سرمایه گذاران دارای صلاحیت و فامیل وابسته این امکان را می دهد تا با سرمایه گذاری ۸۰۰۰۰۰ دلار کانادا اقامت دائم کانادا را دریافت کنند. حداکثر ۱۹۰۰ پرونده پذیرش خواهند شد که در این میان ۱۳۳۰ عدد از مجموع کل به ملیت های کشور چین، شامل هنگ گنگ (Hong Kong) و ماکااو (Macao) اختصاص می یابد. ظرفیت های باقی مانده به وسیله متقاضیانی از کل جهان پر خواهد شد.

بازه زمانی برای ارسال درخواست بین ۳۰ مه  ۲۰۱۶ و ۲۸ فوریه۲۰۱۷ در نظر گرفته شده و با این وجود بسیاری توقع دارند که سهمیه ها خیلی زودتر از این بازه زمانی پر شوند.

تمامی درخواست ها، ازجمله درخواست های ارائه شده توسط دفتر مهاجرت کبک در هنگ گنگ ، بایستی از طریق پستی ارسال شوند.

متقاضیانی که دارای شرایط لازم بوده و دارای سطح زبان متوسطه – پیشرفته فرانسه هستند، معاف ازسهمیه نامبرده بوده و میتوانند درخواست خود را تا تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۱۷ ارسال کنند. درخواست این متقاضیان دارای اولویت رسیدگی می باشد.

جهت اقدام برای مهاجرت تحت این برنامه، متقاضیان باید شرایط زیر را داشته باشند :
– 
دارای مجموع دارائی به میزان ۱.۶ میلیون دلار کانادا. این دارایی شامل کلیه اموال منقول و غیر منقول بوده و نیز می تواند شامل دارائی های همسر متقاضی نیز باشد؛
–  دارای حداقل ۲ سال سابقه مدیریت یک کسب و کار در ۵ سال گذشته. جهت اقدام تحت این برنامه مهاجرتی سابقه مدیریت دولتی و ارگانی نیز قابل قبول می باشد. به این منظور که متقاضی نیازی به مالکیت در کسب و کار یا سازمانی که نقش مدیریتی در آن دارد نمی باشد؛
–  قصد اقامت دائم و زندگی در استان کبک به همراه خانواده.


موسسه جواد اکبری با بیش از ۱۲ سال سابقه درخشان در برنامه سرمایه‌گذاری کبک آماده ارائه خدمات به متقاضیان عزیز از سرتاسر کشور می‌باشد.
در صورت تمایل برای اقدام تحت این برنامه مهاجرتی لطفا
فرم امکان سنجی را تکمیل کرده و ما ظرف ۷۲ ساعت با شما تماس خواهیم گرفت.

 

برنامه مهاجرتی کارآفرینی کبک:

این دسته به صاحبان و مدیران کسب وکار دارای صلاحیت لازم، این فرصت را میدهد تا به شرط ایجاد و بدست آوردن کسب و کاری در حوزه کشاورزی، بازرگانی و یا صنعتی در استان کبک، ویزای اقامت دائم را دریافت کنند.

نکته: متقاضیان کارآفرینی که بتوانند به وسیله تست مشخص شده توسط دولت، اثبات کنند که دارای سطح زبان متوسط – پیشرفته فرانسه هستند، مشمول ظرفیت تعیین شده توسط دولت کانادا برای این برنامه نبوده و می توانند درخواست خود را تا ۳۱  مارس ۲۰۱۷ ارسال کنند. این متقاضیان مشمول تسریع در رسیدگی به درخواست هستند.

 

برنامه مهاجرتی خود اشتغالی کبک:

این دسته به متقاضیان دارای شرایط به شرط راه اندازی تجارت و یا حرفه ای در کبک برای خودشان، ویزای اقامت دائم می دهد.

 

ماه مه :

پس از اعلام تنظیم برنامه گزینش استانی در هماهنگی با سیستم اکسپرس اینتری توسط برنامه استانی اونتاریو در ماه ژوئن ۲۰۱۵ ، کاندیدها دریافتند که برنامه استانی انتاریو، در حال فراهم کردن شرایط برای گزینش استانی است که این گزینش ۶۰۰ نمره، تحت سیستم امتیاز دهی CRS  و نهایتاً صدور دعوت نامه در مرحله بعدی انجام گزینش را به همراه خواهد داشت.

در این میان، برنامه اولویت های انسانی (Human Capital Priorities) بسیار محبوب واقع شد. دراین برنامه، یک کاندید سیستم اکسپرس اینتری در صورتی می تواند درخواستی را ایجاد کند که ازطریق برنامه استانی انتاریو بااو تماس گرفته شده و یک NIO (Notification of Request)، برای او صادر شود.

در ماه مه 2016 ، انتاریو اعلام کرد که می خواهد وقفه ای برای رسیدگی  به درخواست ها، دربرخی برنامه های استانی انتاریو ایجاد کند. از جمله این برنامه ها، برنامه اولویت انسانی را شامل میشود. علت ایجاد چنین وقفه ای، رسیدن تعداد درخواست ها به حد مورد نیاز بود. در واقع برنامه استانی انتاریو بیان کرد که با این حال، رسیدگی مجدد به درخواست های این جریان از سر گرفته خواهد شد . کاندیدهایی که برای این برنامه ثبت نام نموده اند، بایستی منتظر خبرهای جدید از انتاریو در آینده نزدیک باشند.

همچنین در ماه مه، بریتیش کلمبیا، ظرفیت جذب ازطریق برنامه استانی بریتیش کلمبیا را افزایش داد. استان ساسکاچوان (Saskatchewan) ، پذیرای افراد تازه وارد ازطریق برنامه بین المللی نیروی متخصص بود و دولت کانادا همچنین تغییراتی اساسی در قانون تبعیت داد. این گونه تغییرات در قانون گذاری، مدت زمان زندگی در کانادا برای ساکنین دائم کانادا به منظور دریافت شهروندی کانادا را، کاهش میدهد.

 

برنامه اولویت های انسانی (Human Capital Priorities):

انتاریو برنامه ای تحت عنوان "اولویت های انسانی" با پشتیبانی اکسپرس اینتری را آغاز کرد. استان انتاریو پرجمعیت ترین استان و خانه پایتخت، اتاوا و بزرگترین شهر کانادا، تورنتو است.

این برنامه، امکان گزینش افرادی توسط برنامه استانی انتاریو را داده که برای اکسپرس اینتری تعیین صلاحیت شده اند و همچنین میزان تحصیلات مورد نیاز، تجربه کاری، توانایی زبان و دیگر خصوصیاتی را دارا باشند که به آنها کمک میکند تا بتوانند به راحتی و موفقیت آمیز در جوامع و بازارکاری انتاریو جذب شوند.

 

نحوه عملکرد این برنامه :

هنگامی که کاندید ها برای اکسپرس اینتری ثبت نام میکنند، بایستی علاقه خود را در مهاجرت به انتاریو و یا تمامی استان های کانادا نشان دهند. این افراد بایستی همچنین شایستگی ورود به سیستم اکسپرس اینتری، ازطریق برنامه نیروی متخصص فدرال (Federal Skilled Worker Program) و یا کلاس نیروی با تجربه کانادایی (Canadian Experience Class) را داشته باشند.

برنامه استانی انتاریو (OIPNP)، سیستم اکسپرس اینتری را جستجو کرده و کاندیدهایی را شناسایی می کند که که دارای شرایط زیر باشند:

  1. دارای حداقل نمره 400 CRS
  2. دارای شرایط لازم برای برنامه اولویت های انسانی

کاندیدای انتخاب شده توسط برنامه استانی انتاریو، پیغام PT ، از انتاریو ازطریق حساب MYCIC دریافت میکنند. این پیغام آنها را دعوت کرده تا درخواست خود را به برنامه استانی انتاریو، برای گزینش تحت جریان "اولویت های انسانی" ارسال کنند. از این زمان به بعد کاندیدای انتخاب شده ۴۵ روز فرصت دارند تا برای برنامه استانی انتاریوتحت جریان "اولویت های انسانی" اقدام کنند.

 

ماه ژوئن :

برنامه نیروی متخصص کبک، صبح ۱۳ ژوئن بازگشایی شد و بعد از گذشت تنها چند ساعت، با ثبت حداکثر ظرفیت خود (۵۰۰۰ درخواست) بسته شد. درخواست ها برای این برنامه ازطریق برنامه مدیریتی آنلاین مهاجرتی Mon projet Québec  ، که به وسیله دولت کبک برای برنامه نیروی متخصص استفاده میشود پردازش می شوند.  جذب افراد، به افرادی محدود شده بود که قبلاً حسابی را در برنامه  Mon projet Québec ایجاد کرده بودند. و اما افرادی که هنوز حسابی را دراین سیستم ایجاد نکرده اند بایستی حساب مورد نظر را با درنظر گیری زمان بعدی اعلام شده برای ارسال درخواست برای این برنامه، ایجاد کنند.

در این ماه، همچنین استانهای  مانیتوبا و ساسکاچوان به جذب تازه واردان به استان هایشان از طریق برنامه های گزینش استانی ادامه دادند.

ماه جولای :

در اواسط تابستان، تعداد کاندید های متقاضی دعوت شده برای اقامت دائم ازطریق اکسپرس اینتری ، به تعداد ۷۵۰-۸۰۰ عدد در هر گزینش کاهش یافت. بااین حال، یک نماینده سازمان مهاجرپذیری کانادا، در حالی که در یک رویداد در شهر ادمونتون (Edmonton) استان آلبرتا (Alberta) ، در فصل تابستان، سخنرانی میکرد، اعلام کرد که تعداد دعوت نامه ها دوباره درادامه سال افزایش می یابد، که در انتها هم این امر محقق شد.

در این ماه استان ها فعال ماندند و استان هایی همانند ساسکاچوان و مانیتوبا گزینش هایی انجام دادند.  استان های آتلانتیک، استراتژی جدید اشتراکی با دولت فدرال اعلام کردند. این استراتژی، به برنامه آزمایشی مهاجرت آتلانتا تبدیل شد که ازطریق این برنامه تا ۲۰۰۰ مهاجر جدید در سال ۲۰۱۷ به کانادا خواهند آمد.

استان های آتلانتیک عبارتند از New Brunswick ، Nova Scotia ، Prince Edward Island (P.E.I.) ، Newfoundland and Labrador.

 

ماه آگوست (اوت):

جذب برنامه نیروی متخصص استان کبک هم مشابه ماه ژوئن، در طی چندین ساعت بازگشایی، به حد نساب خود رسید و در این میان افرادی سود بردند که از قبل آمادگی لازم را داشتند.دولت کبک قصد دارد سیستم بیان علاقه خود (وابسته به سیستم اکسپرس اینتری) را به روشی برپایه درخواست، درسال ۲۰۱۷ تبدیل کند.

بریتیش کلمبیا، دو گزینش استانی در ماه آگوست انجام داد. این گزینش ها مسیری برای اقامت دائم صدها نیروی متخصص و فارغ التحصیل را فراهم کرد. یکی از جنبه های قابل توجه زیر دسته های فارغ التحصیلی بین المللی مربوط به برنامه استانی بریتیش کلمبیا ، عدم نیاز به تحصیل فرد متقاضی در بریتیش کلمبیا است. فارغ التحصیلان دیگر موسسات در دیگر استان ها نیز ممکن است دارای شایستگی انتخاب جهت برنامه مورد نظر باشند. همچنین دراین ماه گزینشی تحت برنامه استانی مانیتوبا و برنامه نیروی متخصص ساسکاچوان انجام شد که مشاغلی برای ۷۰۰ متقاضی فراهم کرد.

 

ماه سپتامبر:

خبرهای بسیار زیادی درباره سیستم اکسپرس اینتری در ماه سپتامبر، با افزایش انتشار تعداد دعوت نامه ها در هر گزینش، منتشر شد. این افزایش در تعداد افراد دعوت شده رخ داد که بین آخر آگوست و اواسط نوامبر سه برابر شد.

حد امتیاز CRS مورد نیاز یک بار دیگر در این زمان شروع به کاهش کرد که در واقع مطابق با انتظارات سازمان مهاجرپذیری بود.

مشخص شد که بیشتر از ۳۲۰۰۰۰ مقیم جدید، که بالاترین تعداد ورودی در طی دهه ها است، در بازه ی زمانی جولای ۲۰۱۵ تا جولای ۲۰۱۶ به کانادا وارد شدند.  شش استان رکورد دار افراد تازه وارد دراین بازه زمانی بودند.

به علاوه بریتیش کلومبیا و مانیتوبا هردو گزینش هایی ازطریق برنامه های استانی انجام دادند.

 

 

ماه اکتبر:

بعد از گذشت یک ماهی از شروع به پذیرش تعداد افراد بیشتری توسط سیستم اکسپرس اینتری ، خبر مهم در ماه اکتبر انتشار برنامه مهاجرتی ۲۰۱۷ بود. این برنامه، افزایش شدید مهاجرت اقتصادی به کانادا از طریق برنامه های مدیریت شده تحت سیستم اکسپرس اینتری و برنامه های گزینش استانی (بسیاری از برنامه های استانی پذیرای افراد جدید در ماه اکتبر بودند) را مدنظر داشت. 

دولت همچنین قصد خود برای افزایش حداکثر سن فرزندان وابسته به خانواده در یک درخواست مهاجرتی را به کمتر از ۲۲ سال (بالاتر از حدفعلی کمتر از ۱۹ سال) اعلام کرد. این هدف بخشی از تعهدات دولت کانادا در راستای حمایت از خانواده را شامل می شود.

 

ماه نوامبر:

ماه نوامبر مهمترین ماه در مهاجرت کانادا در سال گذشته بود. در ماه های دیگر، غیر دسترس بودن وب سایت دولت کانادا در زمان انتخابات آمریکا موضوعی مورد بحث بود که با اعلام تغییرات بهبود یافته در سیستم اکسپرس اینتری دراین ماه، که مدت ها مورد انتظار بود، ادامه نیافت. نهایتاً این تغییرات پس از گذشت یک هفته بعد از اعلام آن،  عملی شد.

تغییرات انجام شده شامل اهداء امتیازات CRS به دانشجویان قبلی بین المللی درکانادا، کاهش در تعداد امتیازات اهداء شده به متقاضی تأیید صلاحیت شده برای یک پیشنهاد کاری ، معرفی راه های جدید برای اهداء امتیاز به یک پیشنهاد کاری و افزایش اعتبار دعوت نامه به محض اینکه برای کاندیدا صادر می شود، بودند.  

نتیجه انجام این تغییرات، براساس سازمان مهاجرپذیری کانادا، کاهش امتیازات کاندیدای دارای درخواست شغلی را به همراه خواهد داشت که نشان دهنده افت حد درنظرگرفته شده برای CRS می باشد.

از آنجایی که تغییرات در ابتدا اعلام شدند، ده ها هزار کاندید از CRS Calculator استفاده کردند تا دریابند که چگونه این تغییرات، بر پروفایلشان تاثیرگذار خواهد بود .

 

ماه دسامبر:

ماه دسامبر ماه شلوغی بود. وزیر مهاجرت اعلام کرد که زمان پردازش دسته های مربوط به ازدواج، متعلق به کلاس برنامه مهاجرتی خانواده، با متوسط ۲۴ ماه و باهدف رسیدن به زمان ۶ ماه، به ۱۲ ماه کاهش می یابد.  به علاوه این ماه با خبرهای خوبی در هنگام تمدید یک ساله برنامه Open Work Permit Pilot Program  برای همسرانی که در داخل کانادا ساپورت می شوند همراه بود.

در این ماه تغییرات انجام شده تنها به دسته خانواده محدود نشد، به گونه ای که در این ماه یک سیستم لاتاری جدید برای پذیرش افراد تحت برنامه مادر/پدر، مادربزرگ/پدربزرگ اعلام شد که در این برنامه به اسپانسرها ۳۰ روز فرصت جهت ثبت درخواستشان از تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۱۷ داده شد.

نهایتاً، گزینش های دیگری برای نیروی متخصص در فدرال تحت سیستم اکسپرس اینتری و درسطوح استانی درطی هفته های پایانی سال انجام شد. درآخرین گزینش تحت سیستم اکسپرس اینتری ، مجموع ۱۹۳۶ کاندید برای اقدام جهت اقامت دائم دعوت شدند.

 

انتظار می رود سال ۲۰۱۷، تازه های بیشتری را باخود به همراه داشته باشد.

 

پاسخ دهید

*

code